P&O en HRM, externe partner voor personeelszaken

Voor kleinschalige organisaties met personeel, maar zonder eigen afdeling P&O of HRM neem ik de personeelszaken uit handen. Menno Prins kent de reguliere werkgeversverplichtingen en zorgt ervoor dat u aan alle reguliere eisen voldoet. Daarnaast ben ik als mediator gespecialiseerd in het begeleiden van lastige situaties.

P&O met een luisterend oor

P&O met kennis van financiële zaken, coaching en conflictbemiddeling, dat is de kracht van Menno Prins. Want P&O is zo veel meer dan een loonstrook, arbeidscontract en functioneringsgesprek. Medewerkers die zowel privé als zakelijk lekker in hun vel zitten zijn productief en functioneel, een meerwaarde voor uw organisatie. Daarom bieden wij P&O-diensten met een luisterend oor. 

Onze werkzaamheden

  • medewerkersbeoordelingen
  • functioneringsgesprekken
  • coaching bij loopbaanplanning
  • verzuimpreventie
  • personeelszaken bij reorganisaties

HRM persoonlijk

HRM-functionaris Menno Prins is persoonlijk aanspreekpunt voor medewerkers en sparringpartner van de ondernemer. Ik ken het klappen van de zweep, ook in zeer lastige situaties. Met psychologisch inzicht en mensenkennis geef ik begeleiding op maat. Want een stap vooruit voor iedereen persoonlijk is in totaliteit een enorme meerwaarde voor elke organisatie.

Verplichte opbouw personeelsdossier

Voor ontslag van een disfunctionerende medewerker is een dossier wettelijk vereist. De werkgever moet sinds 1 juli 2015 een medewerkersdossier kunnen overleggen, dat aan allerlei eisen moet voldoen. Regelmatig ziekteverzuim, disfunctioneren, verwijtbaar handelen, werkweigering of een verstoorde arbeidsrelatie, de werkgever moet het allemaal kunnen aantonen door middel van dit dossier. Ook moet u bewijzen dat u hebt voldaan aan alle werkgeversverplichtingen. Ik ondersteun u hierbij graag met raad en daad.

Verzuimpreventie

Tevreden medewerkers die goed op hun plek zitten zijn goed voor iedereen: voor u als werkgever, uw klanten en niet in de laatste plaats de medewerkers zelf. Organisaties met tevreden en gewaardeerde medewerkers laten bijna zonder uitzondering uitstekende prestaties en minimale verzuimcijfers zien. Daarom is verzuimpreventie een absolute meerwaarde van Menno Prins P&O.